Home » Samenlevingen: Inleiding in de sociologie by Nico Wilterdink
Samenlevingen: Inleiding in de sociologie Nico Wilterdink

Samenlevingen: Inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink

Published 2007
ISBN : 9789001606831
Hardcover
428 pages
Enter answer

 About the Book 

Deze geactualiseerde inleiding in de sociologie behandelt arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten, de betekenis van godsdiensten en van politieke bewegingen. Dit boek is zeer zorgvuldig opgebouwd: deMoreDeze geactualiseerde inleiding in de sociologie behandelt arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten, de betekenis van godsdiensten en van politieke bewegingen. Dit boek is zeer zorgvuldig opgebouwd: de hoofdstukken (door specialisten geschreven) sluiten qua thematiek en opzet nauw op elkaar aan, zodat de lezer de deelthemas gemakkelijk met elkaar in verband kan brengen.In de afgelopen jaren heeft Samenlevingen een vaste plaats verworven aan universiteiten en hogere beroepsopleidingen. Vele studenten hebben hierdoor kennisgemaakt met het terrein van de sociologie. Maar daarnaast is Samenlevingen van belang voor een ieder die maatschappelijke ontwikkelingen kritisch en met kennis van zaken wil volgen.Samenlevingen is in full colour uitgegeven, waardoor de toegankelijkheid voor de lezer groter is geworden. Het boek behandelt vragen als:- Waarop berusten de grote verschillen in materiële welvaart in de wereld?- Wat zijn de achtergronden van de vele vormen van geweld? Worden de gevoelsbanden tussen mensen in moderne samenlevingen zwakker? Wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen van de groei van technische en wetenschappelijke kennis?- In welke opzichten zijn mannen en vrouwen in onze samenleving, sociaal gezien, ongelijk en hoe valt dit te verklaren?Uit de behandeling van deze vragen blijkt steeds wat de sociologische benadering inhoudt. Daartoe hebben de schrijvers begrippen en theorieën zoveel mogelijk verbonden met herkenbare problemen en empirische gegevens.De casussen in de verschillende hoofdstukken en de vragen en opdrachten achterin het boek zijn erop gericht om overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van de stof en zo de verwerking ervan te vergemakkelijken.